Brochure Risco Agility V3

Gebruikershandleiding Risco Agility V3

Een inbraaksignaleringssysteem van SBT Beveiliging signaleert en detecteert een (poging tot) inbraak in een zeer vroeg stadium.

Wij leveren, installeren en onderhouden inbraaksignaleringssystemen die geschikt zijn voor een groot aantal gebouwen; van woonhuis, kantoor en winkel tot commerciële- en industriële gebouwen en zorgcentra. Onze systemen zijn schaalbaar en uitbreid baar waarmee ze voldoen aan zowel kleine, middelgrote als hoge beveiligingstoepassingen. De systemen kunnen worden ingezet als een op zichzelf staand inbraakbeveiligingssysteem of als onderdeel van een geïntegreerd systeem met bijvoorbeeld video-observatie en toegangscontrole.

Ook bieden wij draadloze inbraaksignaleringssystemen die uitermate geschikt zijn in panden waar u geen ontsierende bekabeling wenst. De draadloze systemen zijn een flexibele, veilige en betrouwbare beveiligingsoplossing.